zondag 9 juni 2024

Luctor klaar voor de toekomst met 15 kersvers gediplomeerde jeugdtrainers

Kort nieuws - Afgelopen vrijdag was er weer eens reden voor een feestje in de BGT. Aanleiding was de diplomauitreiking aan niet minder dan 15 (aanstaande) jeugdtrainers van Luctor. De club streeft er naar de Luctorjeugd de best mogelijke faciliteiten te bieden tijdens trainingen en wedstrijden en bood het afgelopen seizoen daarom alle (financiële) steun aan een nieuwe lichting enthousiaste jeugdtrainers om zichzelf verder te ontwikkelen middels een trainersopleiding verzorgd door de KNVB. 

Blije gediplomeerden en trotse Luctorbobo's stralen van geluk

Alle studenten slaagden voor hun diploma en werden gezamenlijk in het zonnetje gezet.

Wij van Ikworstelenkomboven feliciteren

Damian Berghout,

Dominique van Delden,

Jeroen van de Hoek,

Johnny van de Heide,

Joop Finke,

Jorrit Krol,

Lisanne de Groot,

Manon Bladder,

Martin Bulters,

Maurice Kappert,

Raymon Waas,

Renee Vagevuur,

Mick Schorn,

Max Hemmelder 

Patrick Jonkman


met hun mooie diploma en wensen ze alle succes om de jeugd van Luctor een mooie en leerzame sportieve tijd bij de meest gezellige club van Almelo mee te geven. 


We hebben van de diplomauitreiking nog meer foto's gemaakt (en er was ook nog een gezamenlijke barbecue van de A1 en B1) die u allemaal HIERRRHIERRR kunt bekijken.Geen opmerkingen:

Een reactie posten