donderdag 24 december 2020

Kerstgroet

Normaal zou dit een moment zijn om terug te blikken, maar het jaar 2020 is er eentje om gauw te vergeten. Wij van Ik Worstel En Kom Boven vinden dat helemaal niet moeilijk, want het lijkt wel of we het jaar 2020 hebben overgeslagen. 

Velen zullen dit jaar gedacht hebben aan de beroemde uitspraak van de legendarische Schotse voetbalfilosoof Bill Shankly. Die is hier al vaker aangehaald:

Some people believe football is a matter of life and death. I'm very disappointed with that attitude. I can assure you it is much, much more important than that.”

"Sommige mensen geloven dat voetbal een zaak van leven en dood is. Ik ben erg teleurgesteld in deze houding. Ik kan u verzekeren dat het veel, veel belangrijker is dan dat."

Bill Shankly had gelijk. Dit jaar hebben we met zijn allen gevoeld hoe belangrijk de belangrijkste bijzaak van het leven is. Dat geldt helemaal voor een volksclub als Luctor et Emergo. Een bezoek aan Sportpark De Horst geeft het leven kleur, vermaak, spanning, vrolijkheid, gezelligheid, verbondenheid.... en bier. Niet noodzakelijkerwijs in die volgorde.

Maar er is goed nieuws, nog 7 dagen en het is 2021. Nog meer goed nieuws: Vaccinaties beginnen vanaf 8 januari, waarna we gelukkig snel weer de draad kunnen oppakken. Wij van IWEKB mogen dan ook weer verslag doen van alle belangrijke bijzaken die er spelen bij de mooiste club van Almelo en omstreken. We kunnen niet wachten tot het zover is.

Voor nu wensen wij u