zondag 5 januari 2020

Surpriseparty voor Rob de Groot op Nieuwjaarsborrel LuctorVandaag waren wij van Ik Worstel En Kom Boven aanwezig op Sportpark De Horst om verslag te doen van de Nieuwjaarsborrel 2020 van Luctor Et Emergo. Elk jaar weer hèt moment om stil te staan bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en vooruit te blikken naar de toekomst. Daarnaast werden traditiegetrouw de jubilarissen in het zonnetje gezet:
25 jaar
Wesley Simons
40 jaar
Bart Edel
50 jaar
Rob de Groot
Klaas Meijer
Jan Soer
Adri Veenstra
Omdat Luctorvoorzitter Sandor Nijkamp verstek moest laten gaan wegens ziekte (boze tongen spraken van plankenkoorts) was het zijn voorganger (en boze tong) Ernst Soer die de honneurs waarnam. Gelukkig had voorzitter Nijkamp de hele toespraak al voorbereid en uitgeschreven. Scheelde weer werk voor Ernst Soer. Voor alle jubilarissen waren er mooie woorden en bij elk verhaal werd weer eens bevestigd waarom Luctor zo'n bijzondere club is. Wat je in je leven ook allemaal doet en meemaakt: Luctor blijft in je hart en jij blijft in het hart van Luctor. Een warme club voor warme mensen.

Over warme mensen gesproken, penningmeester Rob de Groot kreeg dit jaar een wel heel mooi eerbetoon van zijn cluppie: Als eerste was daar excellentie en KNVB-bobo Michael van Praag die het had behaagd om Rob de Groot uit te roepen tot KNVB-lid van verdienste. Dhr. Brunnekreef van de KNVB werd afgevaardigd om de mooie oorkonde aan het langstdienende bestuurslid van Luctor (38 jaar?) te overhandigen. Maar daar bleef het niet bij. Adri Veenstra, medejubilaris en oude gabber van Rob, hield een hilarische toespraak over het roerige (voetbal)leven van de penningmeester. Als klap op de vuurpijl kreeg hij door zijn medebestuursleden ook nog eens de grootste eer toebedeeld, die een Luctoriaan zich wensen kan: het erelidmaatschap van Luctor Et Emergo. Gadegeslagen door zijn partner, naaste familie en Luctorvrienden, had een geëmotioneerde Rob zichtbaar moeite om het droog te houden. Dat gold trouwens ook voor zijn familie en eerlijk gezegd kreeg uw IWEKB-verslaggever er ook een brok van in de keel.

Het was Luctor Et Emergo ten voeten uit: Hoe het leven ook verloopt, in voor- en tegenspoed, bij Luctor wordt het leven gevierd. Daar toosten we op:

Een gelukkig 2020 gewenst. Proost!

Hieronder ziet u een kleine selectie van de foto's die we gemaakt hebben. Wilt u meer zien? Klikt u dan HIERRR voor het webalbum.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten